گرتا  گاربو، ملکه غمگین هالیوود

گرتا گاربو، ملکه غمگین هالیوود

۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
دوران کودکی گاربو آن قدر سخت گذشت که او پس از شهرتش بی هیچ ابایی از آن سال ها با توصیف تمامی دشواری هایش در مصاحبه ها یاد کرد و از زمستان های طولانی گفت که در خانه محقرشان از سرما می لرزیده و هیچ لباس و وسیله ای برای گرم کردن خود نداشته اند.