روش برقراری ارتباط کودکان با مهمان ها

روش برقراری ارتباط کودکان با مهمان ها

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۲
بسته به سن کودکتان شاید شما بخواهید که قبل از آمدن مهمان، کودکتان را آماده کنید. این فکر بسیار خوبی است. برای این کار میتوانید عکس کسانی را که میخواهند به خانه شما بیایند، به او نشان دهید و یا این که چند روز قبل از آمدن، بگذارید کودک با آنها صحبت کند.