هادی حجازی‌فر از "ایستاده در غبار" می گوید

هادی حجازی‌فر از "ایستاده در غبار" می گوید

۲۹ تیر ۱۳۹۵

۲۲
«دزفول که بودیم، 1200 سرباز آوردند. بازی استقلال و پرسپولیس بود و ناگهان همه ناپدید شدند. هیچ حرف گوش نمی‌کردند. گفتم بگذارید برایشان سخنرانی کنم. چون سربازهای سپاه بودند، همین که هیبت مرا از دور دیدند، بسرعت حاج احمد را شناختند و خیلی خوب همراه شدند. خودم هم باورم شده بود فرمانده این جمع هستم! لحظات خیلی درخشانی داشتیم. »
هادی حجازی فر از  «ایستاده در غبار» می گوید

هادی حجازی فر از «ایستاده در غبار» می گوید

۱۴ تیر ۱۳۹۵

۲۱
قصد داشتم تا به سیاق دیگری از ابتدا با هادی حجازی فر در قالب نقشی که بازی کرده یعنی حاج احمد متوسلیان گفت و گو کنم. اما وقتی قرار شد چنین کنم، دیدم نمی شود. دلایلش را در گپمان مطرح کردیم و او از متوسلیانی که کشف کرده است، گفت.