جزییات مگر خودخواسته خواننده راک "هادی پاکزاد"

جزییات مگر خودخواسته خواننده راک "هادی پاکزاد"

۲۲ خرداد ۱۳۹۵

۴۵
«اتاق من پر از، سکوت بره هاست، سینه ام یه جنگل نعره غمگین اره هاست، این حال برای من یعنی اعتراض»؛ اینها آخرین اشعار در اولین آلبوم مجاز خواننده ای است که تن به مرگ خودخواسته داد.