حضور رئالی ها در مکه!

حضور رئالی ها در مکه!

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۱۶
هر سال بیش از 13 میلیون مسلمان به مقدس ترین شهر دین اسلام یعنی مکه می روند تا اعمال حج را به جا بیاورند. انسان هایی از سراسر دنیا که هر کدام نژاد و آیین خاص خود را دارند.