بازار همدان؛ یادگاری از دوره سامانیان

بازار همدان؛ یادگاری از دوره سامانیان

۰۷ تیر ۱۳۹۵

۲۱
مجموعه بازار همدان مانند بازارهای اغلب شهرهای قدیمی ایران مسقف و با پوششی گنبدی شکل در بعضی بخش‌های آن بوده و از معماری ویژه‌ای به لحاظ وجود راسته‌های مختص به اصناف مختلف برخوردار است. گرچه به قول برخی مورخان قدمت این بازار به دوره سامانیان می‌رسد، اکثریت قریب به اتفاق این مجموعه بازمانده دوره قاجاریه هستند
تپه نوشیجان  نیایشگاه آریایی‌ها

تپه نوشیجان نیایشگاه آریایی‌ها

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۵۴
قدیمی‌ترین نیایشگاه آریایی‌ها در میان مرزهای کشور ما در ملایر و روی تپه‌ای به ارتفاع 37 متر که قدمتش به عصر آهن و اوایل استقرار مادها در ایران برمی‌گردد قرار داره.