استاد حمید سبزواری

استاد حمید سبزواری

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

۴۴
استاد حمید سبزواری "پدر شعر انقلاب" و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس بامداد امروز درگذشت.