معرفی بهترین راه برای دور بودن از مشغله‌های پرهیاهوی زندگی

معرفی بهترین راه برای دور بودن از مشغله‌های پرهیاهوی زندگی

۱۶ تیر ۱۳۹۵

۱۴
سرگرمی‌ها و تفریحات سازنده کمک می‌کنند که خلاقیت ما رشد پیدا کند و به دنبال آن اعتماد به نفس ما افزایش یابد. گاهی اوقات ممکن است بعضی مهارت‌ها را دست کم قلمداد کنیم، حال آن که آن‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای در بهره‌وری ما ایفا کنند.
روشهایی برای بهبود سطح کلی کیفیت زندگی‌

روشهایی برای بهبود سطح کلی کیفیت زندگی‌

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۲۵
سرگرمی‌ها و تفریحات سازنده کمک می‌کنند که خلاقیت ما رشد پیدا کند و به دنبال آن اعتماد به نفس ما افزایش یابد. گاهی اوقات ممکن است بعضی مهارت‌ها را دست کم قلمداد کنیم، حال آن که آن‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای در بهره‌وری ما ایفا کنند.