حسن یزدانی: حسن بهترین لقب دنیاست!

حسن یزدانی: حسن بهترین لقب دنیاست!

۰۱ مهر ۱۳۹۵

۶
حسن یزدانی در المپیک کاری کرد که همه ما چاره ای جز تحسین جسارت و مهارتش نداشتیم. او پا جای پای بزرگان گذاشت و حالا محبوب تر از آن است که معرفی شود.