زندگی نامه هاینریش بل

زندگی نامه هاینریش بل

۲۷ تیر ۱۳۹۵

۲۰
این روزها «عقاید یک دلقک» از محبوب ترین رمان های بازار کتاب ایران است. اگر اهل کتاب باشید و این رمان را نخوانده باشید؛ حتماً وصف این «رمان» را شنیده اید.