برخی رفتارهای پدرانه و اثرات آن بر حجاب دختران

برخی رفتارهای پدرانه و اثرات آن بر حجاب دختران

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۴۲
«دخترها بابایی هستند»؛ شما هم این جمله را بارها شنیده‌اید. این باور اشاره دارد به اهمیتی که دخترها به پدرهایشان می‌دهند. شاید اینطور به‌نظر برسد که پدر و پسر روابط نزدیک‌تری با هم دارند چون هم‌جنس‌اند با هم راحت‌ترند.