گفتگو با  همایون ارشادی درباره تفاوت‌ سینمای ایران با سینمای حرفه‌ای جهان

گفتگو با همایون ارشادی درباره تفاوت‌ سینمای ایران با سینمای حرفه‌ای جهان

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۳۴
بعضی از فیلم‌های ما به جشنواره‌هایی در آمریکا می‌روند که ما حتی اسم‌شان را هم تا امروز نشنیده‌ایم و بعد با جایزه برمی‌گردند و برگزیده‌ جشنواره‌ی خارجی به حساب می‌آیند. در حالی که سطح فنی برخی از این جشنواره‌ها مثل جشنواره‌های استانی خودمان است.
همایون ارشادی: سینمای ایران از نظر صنعتی یکی از بهترین های دنیا است

همایون ارشادی: سینمای ایران از نظر صنعتی یکی از بهترین های دنیا است

۰۴ تیر ۱۳۹۵

۳۸
همه موفقیت های فرهنگی ایران به جایزه های بین المللی که از جشنواره های مختلف جهانی به دست آمده محدود نمی شود. حضور بازیگران در پروژه های سینمایی بزرگ ترین کمپانی های فیلمسازی و همکاری با بهترین کارگردانان سینمای جهان، کم از موفقیت ایرانیان در جشنواره های بین المللی معتبر ندارد.