همایون غنی زاده: تجربه کردن در سینما ریسک دارد

همایون غنی زاده: تجربه کردن در سینما ریسک دارد

۰۶ تیر ۱۳۹۵

۱۴
همایون غنی‌زاده را به عنوان یک تئاتری بیشتر می‌شناسیم که کارش را با نمایش «در انتظار گودو» شروع کرد و بعد هم همین مسیر را در دنیای تئاتر ادامه داد، اما این روزها او با فیلم «اژدها وارد می‌شود» مانی حقیقی پایش به سینما هم باز شده است.