آشنایی با نیمبیسم یا  «نه پشتِ دیوار ما»

آشنایی با نیمبیسم یا «نه پشتِ دیوار ما»

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

۴۷
چندی پیش موسسه ای خدماتی در کانادا که در مورد ارائه راه حل های طولانی مدت مساله بی خانمانی فعالیت می کند آزمایشی درخصوص سنجش میزان تمایل و نگرش اهالی یک محله نسبت به احداث یک سرپناه بی خانمانی ترتیب داد.