ماه عسل بعد از ازدواج

ماه عسل بعد از ازدواج

۰۵ بهمن ۱۳۹۴

۱۰۵
این که عروس و داماد پس از جشن عروسی راهی یک سفر دو نفره شوند در میان ما ایرانیان رسم دیرین نیست.مسافرت ماه عسل نیز از دیار غرب به مراسم ازدواج ایرانی راه یافته و ماندگار شده است.