هنگ‌کنگ، شهر کثیف و متراکم، زمانی رکورد بیشترین تراکم جمعیت تاریخ را به خود اختصاص داده بود!

هنگ‌کنگ، شهر کثیف و متراکم، زمانی رکورد بیشترین تراکم جمعیت تاریخ را به خود اختصاص داده بود!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۹
با افزایش جمعیت بشر و مهاجرت‌های فراوان به سمت شهر‌ها، روز به روز شاهد تراکم بیشتر در مناطق زندگی انسان‌ها و رشد آسمان‌خراش‌های بزرگ با واحد‌های کوچک ولی متعدد هستیم. در زندگی شهری گاهی آن‌قدر تراکم زیاد می‌شود که به مفهوم واقعی کلمه، تنفس هم سخت شده است