مروری کوتاه بر زندگی هوشنگ گلشیری

مروری کوتاه بر زندگی هوشنگ گلشیری

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۲۴
هوشنگ گلشیری داستان نویس، منتقد، آموزگار داستان نویسی، سردبیر مجله کارنامه و.... در این مختصر نخست بخشی از «چرا داستان می نویسم» به قلم هوشنگ گلشیری را می خوانید.