چرا خودرو های هیبریدی در ایران به صرفه نیستند؟

چرا خودرو های هیبریدی در ایران به صرفه نیستند؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۴
تامین خودروهای مجاز هیبریدی توسط خودروسازان ایرانی از جمله سیاست‌هایی است که در جهت رفع مشکلات آلودگی‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته شده اما تاکنون در رابطه با این مبحث که از سال‌های پیش، مطرح شده، اقداماتی صورت نگرفته است. و تنها به فعالیت‌هایی که برخی از خودروسازان یا پروژه‌های دانشگاهی به آن پرداخته‌اند، بسنده شده است.