میانبر های لاغری را بشناسید

میانبر های لاغری را بشناسید

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
این روزها در اوخر تابستان به سر میبریم و افرادی هستند که با رژیم و ورزش های سخت به نتیجه دلخواه نرسیدند و فکر میکنند آنطور که باید نتوانستند طبق برنامه وزن کم کنند و در نتیجه از دوباره رژیم گرفتن خسته هستند. آیا شما هم از رژیم غذایی کم‌کالری، کم‌چرب، کم‌کربوهیدرات و هر چیز دیگری که فکرش را می‌کنید خسته شده‌اید؟
آشنایی با تلقین و تلقین‌پذیری (2)

آشنایی با تلقین و تلقین‌پذیری (2)

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۲۰
بنابراین احتمالا ارتباطی به تلقین (لااقل در شکل مرسوم آ‌ن) ندارد و شاید به همین دلیل هم بعضی‌ها به آ‌ن می‌گویند «دهن‌بینی». منظور از دهن‌بینی هم حالتی است که فرد، چشم بسته و بدون تعقل، به دهان طرف مقابل اقتدا کرده و بدون فکر و اندیشه هر چه را می‌شنود باور می‌کند و می‌پذیرد.
آشنایی با تلقین و تلقین‌پذیری

آشنایی با تلقین و تلقین‌پذیری

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۲۱
یک نفر یک جمله می‌گوید، نفر دوم باور می‌کند. نفر دوم همان (یا همان جمله به علاوه یکی دو تا کلاغ) را در جای دیگری می‌گوید، نفر سوم باور می‌کند. نفر سوم می‌گوید و... همین طور الی آ‌خر.