کسب اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی به کمک جرم گوش

کسب اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی به کمک جرم گوش

۲۰ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
با بررسی رنگ و سطح غلظت ادرار، مدفوع، خلط و همچنین جرم گوش می‌توان به اطلاعات زیادی درباره آنچه در داخل بدن رخ می دهد، دست یافت. جرم گوش مانع از ورود کثیفی و باکتری به عمق گوش می‌شود و می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی به ما بدهد: