5 چیزی که بعد از سن 40 باید آنها را کنار بگذارید

5 چیزی که بعد از سن 40 باید آنها را کنار بگذارید

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۸
وقتی سن از حدی میگذرد کم کم عادت های قدیمی به کنار میرود و عادت های جدید جایگزین آنها میشود. یکی از اینها عادت ها لباس پوشیدن است؛ چون لباس پوشیدن همانند جوانان 20 ساله ظاهری عجیب برای شما درست میکند که آنچنان جالب نیست. حال به 5 چیزی که دیگر بعد از سن 40 باید آنها را کنار بگذارید میپردازیم.