داستان آموزنده بادکنک من

داستان آموزنده بادکنک من

۳۰ مهر ۱۳۹۵

۱۳
سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. سخنران به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه سکوت کرد و به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود را بنویسند. سخنران بادکنک‌ها را جمع کرد و در اطاقی دیگر نهاد. سپس از حاضرین خواست که به اطاق دیگر بروند و هر یک بادکنکی را که نامش روی آن بود بیابد.
داستان آموزنده درخت و مسافر

داستان آموزنده درخت و مسافر

۲۹ مهر ۱۳۹۵

۱۰
مسافری خسته که از راهی دور می آمد، به درختی رسید و تصمیم گرفت که در سایه آن قدری استراحت کند غافل از این که آن درخت جادویی بود، درختی که می توانست آن چه که بر دلش می گذرد برآورده سازد...!
داستان آموزنده سلام بی جواب

داستان آموزنده سلام بی جواب

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۱۲
روزی سقراط، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست. علت ناراحتیش را پرسید، پاسخ داد: "در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذ شت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. "
داستان آموزنده سنگ یا برگ!

داستان آموزنده سنگ یا برگ!

۲۵ مهر ۱۳۹۵

۱۲
مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود. استادی از آنجا می‌گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار گفت: «عجیب آشفته‌ام و همه چیز زندگی‌ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و نمی‌دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟ "»
داستان پند آموز «بخشیدن هنر است»

داستان پند آموز «بخشیدن هنر است»

۲۵ مهر ۱۳۹۵

۱۲
یک روز دو دوست با هم و با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور می کردند. بعد از چند ساعت سر موضوعی با هم اختلاف پیدا کرده و به مشاجره پرداختند. وقتی که مشاجره آنها بالا گرفت ناگهان یکی از دو دوست به صورت دوست دیگرش سیلی محکمی زد. بعد از این ماجرا آن دوستی که سیلی خورده بود بر روی شنهای بیابان نوشت:
داستان آموزنده ی « قاعده بازی دنیا »

داستان آموزنده ی « قاعده بازی دنیا »

۱۴ مهر ۱۳۹۵

۹
در دهکده شیوانا پیرمرد مزرعه‌داری بود که چندین خواهر و برادر داشت، اما از میان آن‌ها بیشتر خواهری را تحویل می‌گرفت که وضع مالی خوبی داشت و همسر و فرزندی نداشت.
داستان آموزنده سنگ یا برگ!

داستان آموزنده سنگ یا برگ!

۱۰ مهر ۱۳۹۵

۱۴
مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود. استادی از آنجا می‌گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار گفت: «عجیب آشفته‌ام و همه چیز زندگی‌ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و نمی‌دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟ "»