نکاتی مهم برای دوران طلایی کارآموزی

نکاتی مهم برای دوران طلایی کارآموزی

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
کارآموزی یکی از مراحل مهمی است که تقریبا همه‌ی افراد قبل از ورود به بازار کار آن را تجربه می‌کنند. دوره‌ی کارآموزی به منظور آشنایی افراد با بازار کار، رفتارهای بین کارمندان، روش‌های ارتباطی کسب و کار، قوانین کار و غیره طراحی شده است...
نکاتی مهم برای دوران کارآموزی

نکاتی مهم برای دوران کارآموزی

۲۲ تیر ۱۳۹۵

۲۳
کارآموزی یکی از مراحل مهمی است که تقریبا همه‌ی افراد قبل از ورود به بازار کار آن را تجربه می‌کنند. دوره‌ی کارآموزی به منظور آشنایی افراد با بازار کار، رفتارهای بین کارمندان، روش‌های ارتباطی کسب و کار، قوانین کار و غیره طراحی شده است.