گرفتاری های یک تفاوت ناقابل!

گرفتاری های یک تفاوت ناقابل!

۱۰ مهر ۱۳۹۵

۱۰
باور کنید خیلی خیلی مهم است! تناسب اعتقادی و فرهنگی و تحصیلی و طبقاتی را نمی گویم. حرف سر تناسب شخصیتی است. تناسبی که متأسفانه خیلی وقت ها آنطور که بایسته و شایسته است به آن توجه نمی شود و نتیجه اش می شود... بگذریم. اگر در شُرف ازدواج هستید لطفاً این یادداشت را بخوانید.
کودکتان درون‌گرا یا برونگراست؟

کودکتان درون‌گرا یا برونگراست؟

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
گاهی ما خصوصیات یک کودک خجالتی را با کودکی که دچار اضطراب جدایی است یا به اقتضای سن رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد، اشتباه می‌گیریم.
این عیب های شخصیتی موفق تان می کند!

این عیب های شخصیتی موفق تان می کند!

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۲۹
بسیاری از معایب شخصیتی واقعا می توانند شما را تبدیل به یک فرد موفق کنند. موفقیت چیزی است که همه در آرزوی دست یابی به آن هستند، اما با این حال، برخی افراد تنها به این دلیل که توانایی ها و قابلیت های خود را دست کم می گیرند دست از تلاش بر می دارند. شما هم همانند بسیاری از مردم روی سیاره زمین نواقص خاص خود را دارید.