توصیه‌هایی که به شما قدرت مالی می‌بخشند

توصیه‌هایی که به شما قدرت مالی می‌بخشند

۰۳ مهر ۱۳۹۵

۱۲
شما یک IQ یا بهره‌ی هوشی دارید، که سر واژه‌ی intelligence quotient است، و سطح کلی هوش شما را ارزیابی می‌کند، و یک آی‌کیوی هیجانی (emotional IQ) هم دارید، که میزان توانایی‌ شما در کنترل هیجان‌هایتان را می‌سنجد. آی‌کیو یا بهره‌ی هوشی مالی شما با هوش مالی‌تان سنجیده می‌شود، این‌که شما چقدر خوب از پس مسائل مالی برمی‌آیید!
راه هایی برای تشخیص افراد باهوش

راه هایی برای تشخیص افراد باهوش

۱۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
روش‌ها و تست‌های بسیاری برای ارزیابی هوش وجود دارد. صرف‌نظر از روش‌های پیچیده، نشانه‌های ساده‌ای هم وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد تا به میزان هوش خود و اطرافیان پی برد. نشانه‌های زیر راهی برای تشخیص افراد باهوش است.