چه کسی گرانش را کشف کرد؟

چه کسی گرانش را کشف کرد؟

۰۲ مهر ۱۳۹۵

۱۱
چهار نیروی بنیادی حاکم تمامی فعل و انفعالات سرتاسر گیتی هستند، این نیروها شامل نیروی هسته ای ضعیف، نیروی هسته ای قوی، الکترومغناطیس و گرانش هستند. مرموزترین و عجیب ترین بین آنها گرانش است.
نابغه هایی در  پس ظاهر مجنون!

نابغه هایی در پس ظاهر مجنون!

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
«سِنِکا» فیلسوف رومی گفته: «برای نابغه بودن اندکی جنون لازم است. » این جنون در بعضی موارد باعث به وجود آمدن و خلق شاهکارهایی شده اند که باورش شاید سخت باشد. دیوانه و چه به شاهکار! اما آن ها در پس این ظاهر مجنون و ژولیده خود نابغه هستند. نابغه هایی که شاید رفتار و حرکاتشان با آدم های عادی تفاوت داشته باشد.
زندگی ایزاک نیوتن و 8 مورد عجیبی که احتمالا نشنیده‌اید

زندگی ایزاک نیوتن و 8 مورد عجیبی که احتمالا نشنیده‌اید

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
ایزاک نیوتن فرزند یک کشاورز بی‌سواد و کاشف نیروی گرانش بود. او انسانی گوشه‌گیر بود و در مورد آثارش اکثرا پنهان‌کاری می‌کرد. در این مقاله می‌خواهیم از علایق او در مورد کیمیاگری، و از شغلی که او را وارد کرد چندین نفر را پای چوبه‌دار بفرستد، آگاه شویم.