جزایر پرنس استانبول

جزایر پرنس استانبول

۲۸ دی ۱۳۹۴

۸۲
جزایر پرنس مجموعه جزایر نه گانه است که 4 جزیره بیوک آدا ، هئیبئلی آدا ،بورگاز آدا و کینالی آدا بزرگ و مشهورترند و جمعیت این جزایر 20 هزار نفراست اما در تابستان به 500 هزار نفر هم میرسد. البته دریای مرمره جزایر زیادی دارد اما جزایر پرنس به خاطر نزدیکی به استانبول و مکانهای تاریخی و توریستی اش مشهور است.