موفقیت کمدی اکشن تازه‌ی چان با عنوان ردیابی فراری

موفقیت کمدی اکشن تازه‌ی چان با عنوان ردیابی فراری

۲۲ مهر ۱۳۹۵

۱۳
جکی چان بازیگر رزمی‌کار هنگ‌کنگی این روزها خشنود است چون از چین گرفته تا آمریکا، بوی خوش موفقیت شنیده می‌شود و این امر حکایت از اوج دوباره‌ی این بازیگر 62ساله دارد.. برای بازیگری به سن‌وسال چان و با توجه به این نکته که او یک ستاره هالیوودی نیست، این موفقیت‌ها چشم‌گیر و مثال‌زدنی‌اند.