آنچه جلال از موزه واتیکان دید و ثبت کرد

آنچه جلال از موزه واتیکان دید و ثبت کرد

۱۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۵
برای نخستین بار گزارش جلال آل‌احمد از بازدید از موزه واتیکان را منتشر می‌کند؛ گزارشی که طی آن آل‌احمد از دوگانگی میان هنر شرق و غرب سخن می‌گوید.