گفت‌وگویی جذاب با جرد لتو

گفت‌وگویی جذاب با جرد لتو

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
جرد لتو، کلاه حصیری مضحکی بر سر دارد. یک شی غول پیکر که کم‌شباهت به کلاه‌های لبه‌دار بزرگ اسپانیایی است. تعجب‌آور است اما غیرمنتظره هم نیست چراکه او از این دیوانه‌بازی‌ها در طول مدت زندگی‌اش زیاد انجام داده است و حرفه‌های زیادی را نیز تجربه کرده است.