گفتگوی با  «جواد یحیویِ»

گفتگوی با «جواد یحیویِ»

۰۲ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
قشنگ معلوم است که عصبانی است. کی عصبانی نیست؟ قشنگ معلوم است که این همه سال بیرون ماندن از عرصه اجرا و تنبیه شدن بابت ساده ترین حرف ها و رفتارها چقدر برایش سنگین تمام شده...