مصاحبه طنز  با خالق جناب خان و ببعی!

مصاحبه طنز با خالق جناب خان و ببعی!

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۲
محمد بحرانی از مصاحبه های کلیشه ای زیادی که از او شده بود خسته بود و ما هم که از خدا خواسته، دنبال یک هنرمند باحال می گشتیم تا حاضر باشد مصاحبه طنزی انجام دهد...