فیلم ترسناک جیم کری

فیلم ترسناک جیم کری

۰۸ تیر ۱۳۹۵

۱۸
درچند روز گذشته اعلام شده بود که جیم کری در یک فیلم ترسناک بازی خواهد کرد. در ادامه با جزئیات بیشتری از این فیلم ترسناک آشنا می شوید.