نگاهی به زندگی پر ماجرا و دوران امپراطوری ژوائو هاولانژ

نگاهی به زندگی پر ماجرا و دوران امپراطوری ژوائو هاولانژ

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
در اتاق هتلی در فرانکفورت، درست پیش از آغاز جام جهانی 1974، چهره شخص اول امپراطوری آدیداس، هورست داسلر، از اطمینان تهی شد و ترس و وحشت جایش را باز کرد. لحظاتی قبل همه چیز به کام او بود زیرا صبح روز بعد، مقرر بود که سر استنلی روز برای بار دیگر به عنوان رییس فیفا انتخاب شود.