چگونه بفهمید که آیا از شغل خود لذت می‌برید؟

چگونه بفهمید که آیا از شغل خود لذت می‌برید؟

۰۵ مهر ۱۳۹۵

۱۳
شما چه کارآفرینی باشید که محل کارتان به جای خاصی محدود نباشد، چه در دفتر کار کنید یا درهر جای دیگر، احتمالا چیزی حدود هشت ساعت از روز را در جایی صرف می‌کنید، اگر رفت و آمدتان را هم در نظر بگیرید، تا 10 ساعت هم افزایش می‌یابد.
علت بی انگیزگی در محیط کار چیست؟

علت بی انگیزگی در محیط کار چیست؟

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
شکلی بغرنجی در محل کار وجود دارد. با توجه به نظرسنجی خیر گالوپ که در ژانویه صورت گرفت، تنها 32.5 درصد از نیروی کار واقعا متعهد هستند.