آشنایی با کسانی که سعی کردند مثل «یوهان کرویف» باشند

آشنایی با کسانی که سعی کردند مثل «یوهان کرویف» باشند

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۶۰
یوهان کرویف با درگذشتش جهان فوتبال را شوکه کرد. یکی از سلاطین فوتبال جهان که مدت ها با سرطان ریه دست و پنجه نرم می کرد، درگذشت تا آن هایی که به خصوص طرفدار تیم ملی هلند و باشگاه بارسلونا بودند، مغموم شوند.