زندگی و آرای پدر لیبرالیسم

زندگی و آرای پدر لیبرالیسم

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
جان لاک، پدر لیبرالیسم و از بنیانگذران فلسفه تجربی در سال 1632 در انگلستان به دنیا آمد. او در خانواده ای پرتستان پرورش یافت.