تنبیه بچه های مشکل دار درواقع وقت تلف‌کردن است

تنبیه بچه های مشکل دار درواقع وقت تلف‌کردن است

۰۸ تیر ۱۳۹۵

۴۰
واقعاً درمانده‌اید؛ فکر می‌کنید والدین بی‌نظیری هستید. داد می‌زنید؛ سعی می‌کنید دلیل بیاورید: «نه؛ ما خواهرت را نمی‌زنیم. او تنها خواهری است که داری و اگر او را بزنی و زخمی کنی، مدت زیادی زنده نخواهد ماند. » چنین رفتاری با فرزندان همیشه خوب است.