حمزه ندری در جودو چهارم شد

حمزه ندری در جودو چهارم شد

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۹
حمزه ندری جودوکار پارالمپیکی ایران مقابل جودوکار قدرتمند ژاپنی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.