هفتادوششمین سالگرد درگذشت «کمال‌الملک»

هفتادوششمین سالگرد درگذشت «کمال‌الملک»

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۶
شاید آن روزی که ناصرالدین‌شاه قاجار در بازدید از مدرسه‌ی دارالفنون شیفته‌ی نقاشی‌های یک نوجوان کاشانی شد، کسی تصورش را هم نمی‌کرد این نوجوان در آینده با سرانگشتان هنرمندش دست به خلق نقاشی‌هایی بزند که همه را به حیرت وادارد.