کمال تبریزی: مقام معظم رهبری حامی فیلم مارمولک شد

کمال تبریزی: مقام معظم رهبری حامی فیلم مارمولک شد

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۸۷
سلیقه شخصی آدم‌ها می گوید که فیلمی باید اکران یا نباید اکران شود. مارمولک در دولت اصلاحات ساخته شد که در آن زمان فضای کار بسیار متفاوت‌تر از قبل و بعد از آن دوره بود. من و آقای روحانی باهم «مارمولک» را در شورای عالی امنیت ملی دیدیم. آقای روحانی با «مارمولک» مخالف بود و علنا گفت که فیلم باید توقیف و با شماها هم برخورد شود.