آشنایی با تپه سیلک کاشان

آشنایی با تپه سیلک کاشان

۳۰ تیر ۱۳۹۵

۳۴
تپه های سیلک کاشان در ضلع جنوبی‌غربی شهر کاشان و در سمت راست جاده کاشان به فین یعنی خیابان امیر کبیر واقع شده است که شامل دو تپه شمالی و جنوبی یا همان گورستان الف و ب به فاصله 600 متری از هم است.