زندگی به سبک کیت میدلتون

زندگی به سبک کیت میدلتون

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۳۶
چند سال پیش که کیت میدلتون عروس خانواده سلطنتی در بریتانیا شد، قابل پیش بینی بود که او به سرعت در کانون توجه مطبوعات و رسانه های این کشور و جهان قرار گیرد.