بیماری پوست مرغی یا “کراتوزیس پیلاریس”  چیست؟

بیماری پوست مرغی یا “کراتوزیس پیلاریس” چیست؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۲۷
اسم “کراتوزیس پیلاریس” جدی به نظر می‌رسد. اولین باری که آن را شنیدم تصور کردم که به سرطان پوست مربوط می‌شود، چون هیچ‌کس از یک اصطلاح این‌قدر علمی برای توصیف یک ضایعه‌ی پوستی بی ضرر استفاده نمی‌کند. اما، این چیزی است که این وضعیت که معمولا به KP معروف است، نامیده می‌شود: یک ضایعه‌ی پوستی ناامیدکننده اما خوش خیم با نام مستعار “پوست مرغ” (به دلیل برجستگی های خاص آن).