آشنایی با رژیم کتوژنیک و مزایای آن برای درمان سرطان

آشنایی با رژیم کتوژنیک و مزایای آن برای درمان سرطان

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
تقریباً تمام سلول های سرطانی در یک ویژگی مشترکند: آن ها از کربوهیدرات یا قند خون برای رشد و تکثیر تغذیه می کنند. وقتی شما تحت رژیم کتوژنیک هستید قند خونتان پایین می آید. اصطلاحاً به این حال "گرسنگی" سلول های سرطانی می گویند.