آشنایی با جاذبه های گردشگری ایذه

آشنایی با جاذبه های گردشگری ایذه

۱۶ تیر ۱۳۹۵

۴۰
ایذه از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان و در جنوب غرب ایران است که پیشینه تاریخی آن بنا بر پژوهش‌های انجام شده و وجود آثار و سنگ‌نوشته‌های باستانی به دوران عیلامیان برمی‌گردد.