آشنایی با جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌

آشنایی با جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌

۲۵ تیر ۱۳۹۵

۲۴
کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌، استانی که 70 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از جنگل‌های بلوط رشته‌کوه زاگرس د‌‌‌‌ر آن واقع شد‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌ر عهد‌‌‌‌ باستان محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ه کهگیلویه، انشان یا انزان نامید‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌ که شمال کهگیلویه و ممسنی بود‌‌‌‌ه است.