لادن پروین به روایت لادن پروین

لادن پروین به روایت لادن پروین

۰۳ خرداد ۱۳۹۵

۶۱
وقتی دختر یکی از نامداران ایران باشی، وقتی اسم یکی از بهترین ها را به دنبال خودت یدک بکشی، وقتی در سایه سار کسی زندگی کنی که در یک کلام اسطوره است، تو هم می توانی بهترین باشی. می توانی نه، باید بهترین باشی!