حقایقی جالب درباره لری الیسون

حقایقی جالب درباره لری الیسون

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۲۸
لری الیسون کارآفرین اینترنتی، تاجر و نیکوکار آمریکایی است. او مدیر اجرایی، مدیر ارشد فناوری، موسس و مدیرعامل شرکت جهانی فناوری کامپیوتری Oracle است.