بیروت، جواهری در قلب  خاورمیانه

بیروت، جواهری در قلب خاورمیانه

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۶۷
بیروت، پایتخت لبنان، به «پاریس خاورمیانه» شهرت دارد. زیبایی‌های بیروت ارزش این را دارد که یک بار قبل از مرگ به این شهر سفر کنید. بیروت هم‌چون جواهری است که در قلب خاورمیانه می‌درخشد. این شهر به «عروس خاورمیانه» نیز شهرت دارد.